Så får du mer pengar (över).

För att få det ska du förstås ägna dig åt det som du är specialist på - dina kunder och projekt!

Och så kan du lämna mer eller mindre av ekonomiarbetet till oss, det som vi är specialister på.

Exempel på bastjänster:

 • Löpande redovisning och månadsrapportering
 • Leverantörs- och kundreskontrahantering
 • Deklaration och administration av skatter
 • Lönehantering
 • Bokslut och årsredovisningar
 • Inkomstdeklaration

Nästa steg är att se till att du får mer pengar över på sista raden. Det är här vår bakgrund som affärsutvecklare kommer till sin rätt. Självfallet har vi ett nätverk av specialister kring oss, till exempel skattejurister, HR-experter, försäkringskonsulter med mera som kan bistå om uppdraget så kräver.

Analyser & planering:

 • Analysera om det är något som drar pengar i onödan. Till exempel för stort lager, för långa ledtider eller en sidoverksamhet som kostar pengar.
 • Analysera vad du egentligen tjänar pengar på, och med de som grund bena ut relationen mellan kärnverksamhet och stödtjänster.
 • Budgetera och planera för investeringar. Till exempel genom att ta fram tre scenarier; optimistiskt, realistiskt och pessimistiskt. Den sistnämnda tenderar ibland att glömmas bort.
 • Utveckla relevanta nyckeltal och strategiska styrdokument för företagets ekonomi. Då vet du vad du ska hålla koll på, och slipper grotta runt i stora datamängder.
 • Bistå ledningsgrupp och/eller styrelse vid ekonomiska beslut av strategisk karaktär. Till exempel se över bolagsstrukturen så att den är rätt anpassad till verksamhetens karaktär. Till sist ser vi till att företaget och ägarna får behålla så mycket som möjligt av vinsten. 

Svårare än så är det inte.