ISO Certifiering

Genom SRF är vi ISO certifierade enligt ISO 9001, en standard för kvalitetsledningssystem med fokus på kundnytta och tydlig kommunikation mellan leverantör och kund. Totalt är för närvarande ca 30 byråer i Sverige certifierade. I Västsverige är vi en av fyra.

iso_rod.png

Vad Innebär ISO Certifiering för våra kunder

  • Tydliga avtal som reglerar relationen mellan byrån och kunden
  • En väl genomarbetad arbetsprocess
  • Kunnig personal som kontinuerligt kompetensutvecklas
  • Ett utpräglat säkerhetstänkande

Innebörden för våra kunder kan sammanfattas i ett ord – trygghet.

Detta innebär det för byrån

  • Klara och tydliga avtal med kunderna där alla vet varandras roller
  • Ett arbetssätt som säkerställer kvaliteten och uppfyller kraven
    i Reko (Svensk standard för redovisningstjänster).
  • Ledningens och medarbetarnas ansvar klart definierat
  • Praktiska och kvalitetssäkrade, dokumenterade rutiner och mallar

 Innebörden för byrån kan sammanfattas i orden – göra rätt från början.