Alla ekonomibyråer bokför värden. Vi hjälper till att skapa värden.

Vi som driver Ekonomiproffs har en bakgrund som affärsutvecklare. Det betyder att vi kan hjälpa dig med att se till att din verksamhet är affärsmässigt professionell, inte bara yrkesmässigt professionell (det klarar du säkert bäst själv).

För yrkeskunnande och affärskunnande är inte samma sak. För att bli lite mer konkreta (”skapa värden” är förvisso en luftig term), ger vi nedan några exempel på vad det arbetet kan innebära.

Vad är det som genererar intäkter och kostnader? 
Något alla företag har nytta av, är att veta hur det står till här och nu. Vad är det till exempel du verkligen tjänar pengar på? Hur ser relationen mellan den egentliga kärnverksamheten och stödtjänster egentligen ut?

Samtidigt får vi ett grepp om det är något som drar pengar i onödan. Till exempel för stort lager, för långa ledtider eller en sidoverksamhet som kostar pengar (det är vanligare än man tror).

Hur ska du styra företaget mot högre lönsamhet? 
Om du till exempel vill investera ytterligare – det kan vara i utrustning eller personal – kan vi hjälpa dig att budgetera och planera. Oftast tar vi fram tre scenarier; optimistiskt, realistiskt och pessimistiskt. Den sista tenderar ibland att glömmas bort.

Vi ser också till att vaska fram relevanta nyckeltal och strategiska styrdokument för företagets ekonomi. Då vet du vad du ska hålla koll på, och slipper grotta runt i stora datamängder.

Ekonomisk strategi – hur ser det ut på lång sikt? 
Vi kan också bistå ledningsgrupp och/eller styrelse vid ekonomiska beslut av strategisk karaktär. Till exempel se över bolagsstrukturen så att den är rätt anpassad till verksamhetens karaktär (borde du till exempel lägga den nya satsningen i ett eget bolag, eller är det tvärt om så att du driver en minikoncern i onödan).

Det kan också handla om att planera generationsskiften eller exit för delägare, så att den genomförs på ett mänskligt och ekonomiskt tilltalade sätt.

 

Kontakta oss gärna, så berättar vi mer.